sport direct konin

sport direct konin

Mj „Skutki ukadu NAFTA na Kanadyjczykw” seria kontynuuje z spojrze na dane / dane / statystyki dotyczce bezrobocia od NAFTA.

Bezrobocie Oce to miara bezrobocia wrd ludnoci chtnych, zdolnych i aktywnego poszukiwania pracy (bezrobotnych na rynku pracy podzielona przez cakowit siy roboczej). Te trzy kryteria # 150; ch, zdolno i ch # 150; jest niezbdna do wyznaczania siy roboczej. Tak wic jest oczywiste, e stopa bezrobocia jest nierozerwalnie zwizana Wydajno pracy, ktry mierzy skuteczno naszych zasobw pracy w produkcji towarw i usug.

sport direct konin

Tutejsi statystyki s skomplikowane i pozornie sprzeczne.

Od czasu wprowadzenia NAFTA, bezrobocie spado nad wikszoci lat, w tym 1994, 2005, a koczc na 6,6%, kolejny pozytywny spadku. W latach 1992 i 1993, dane pozostaway na stabilnym poziomie nieco ponad 11%. Z drugiej strony, dane o wydajnoci pracy jest w stanie cigego strumienia, po adnych zauwaalnych trendw dugoterminowych. Tak wic w 1994 roku, Wydajno pracy bya stosunkowo wysoka w rankingu 3,0. W cigu najbliszych dwch lat spada w sumie o 2,5 pkt, przed zbirkach do krzesła biurowe gdańsk 2,0. Ocena. Pozosta cz kadencji od NAFTA # 146; realizacja pokazuje podobne dane.

sport direct konin

Podobne artykuy na temat NAFTA, Kanadzie i ekonomii:

Kanadyjczycy „wynagrodzenia oraz wynagrodzenie od NAFTA

Artyku napisany przez: www.prefabetkurzetnik.pl

Author: republikafutbolu.pl

Share This Post On