sport xl starogard gdanski

sport xl starogard gdanski

Najbardziej popularna gra na wiecie znana jest pod wieloma nazwami; Jednak istnieje wiele dyskusji w krajach anglojzycznych dotyczce tego, co powinno si nazywa. Podczas gdy wikszo w Ameryce Pnocnej i Australii odnosz si do sportu jak pika nona, reszta wiata nazywa go nonej. Jaki jest powd tego zamieszania konwencji nazewnictwa?

Aby zrozumie debat, historia piki nonej musi zosta zbadane. Nowoczesna gra moe by wstecz do 19 wieku w Anglii, gdzie pika nona i rugby nie bya jeszcze podzielona na odrbne sportu. Ostatecznie, spory dotyczce tego, jak gra powinna by odtwarzane doprowadzia do oddzielnego zestawu regu w trakcie opracowywania. Przepisy te stay si znane jako Regulaminu Cambridge, a take z ich ustanowienia sport Football Association urodzi.

Oficjalnie mwi wtedy, e sport jest znana jako Zwizku Piki Nonej. Anglia eksportowane nowoczesn gr do wikszoci krajw wiata, a wikszo anglojzycznych krajw kolei zaczli nazywa futbol sportowego. W rzeczywistoci, nawet wtedy, gdy tumaczony na inne jzyki takie jak hiszpaski i portugalski, gra zachowuje nazw futbol.

Jednoczenie jednak sowo „pika nona” zosta stworzony przez slang poprzez poczenie -soc cz wyrazu „Stowarzyszenie” do przyrostka -er. Jzyk moe czasem rozwija organicznie w ten sposb i tworzenie tego sowa mia ogromne konsekwencje dla nazywania tego sportu, kiedy przyszed czas na gr, ktry zostanie przywieziony na kontynencie pnocnoamerykaskim.

W momencie, gdy gra bya wprowadzona do Ameryki Pnocnej, futbol amerykaski eksplodowaa popularno. Aby unikn nieporozumie, pika nona Termin ten zosta uyty w celu odrnienia go od znacznie inn gr. To nie znaczy, e jak tylko sport zosta wprowadzony do Ameryki Pnocnej zosta nazwany nonej; wrcz przeciwnie w rzeczywistoci.
Artyku napisany przez:

Author: republikafutbolu.pl

Share This Post On