sport illustrated

sport illustrated

Z tego zrozumienia PKB na uwadze, e dane mog by teraz brane pod uwag. W cigu dwunastu lat od 1994 roku (wcznie), w pierwszym roku Nafty # 146; s implementacji, Kanada # 146; s PKB wzrosa w tempie rednio 3,42% rocznie [1] Realny PKB do 13 lat (OECD. # 146; s przedstawi redni wzrost od 1981 do 1991; dane dla latach 1984-1993 by niedostpny), przed 1994, od 1981 do 1993 wcznie, byo 1,94%. Jako ciekawostk marginesie, 1998 oznaczony swoistym rok dla gospodarki kanadyjskiej, w ktrej Realny PKB wyprzedzia nominalnego PKB, ten ostatni jest w rysunku PKB nie skorygowane o inflacj. Wynika z tego, e Kanada miaa negatywny wskanik inflacji w tym okresie.

Kanada # 146; s ludnoci w 1981 roku byo 24,8 mln [2] To dotar 28700000 od 1993 roku 15% wzrost w cigu 13 lat oznacza, nasza https://mediatorzy.waw.pl/kontakt/ populacja wzrosa rednio o 1,21% w stosunku rocznym.. Kanada # 146; s populacja liczya 29 milionw w 1994 roku, 32,7 mln w 2006 roku, przy redniej stopie wzrostu 1,1%. Znaczenie tych statystyk demograficznych wynika z pomiaru wzrostu PKB per capita. W ujciu rocznym wzrost realnego PKB o 2,2% podzielone przez 1,21% w skali rocznej wzrost liczby ludnoci w latach 1981 i 1993 oznacza nasz PKB wzrs o 1,80 razy szybciej ni ludnoci. Te same obliczenia dla okresu NAFTA nada tempo wzrostu PKB per capita wynoszcym 3,10.

[1] Zgodnie z danymi OECD # 146; s Economic Outlook 78. [http://www.oecd.org/document/61/0,2340,en_2825_32066506_2483901_1_1_1_1,00.html]

[2] Wedug Statistics Canada. http://strategy.sauder.ubc.ca/antweiler/public/pyramid.pdf i statcan.

sport illustrated

Zwizane z:

Kanadyjskie pace i wynagrodzenia od NAFTA

L Centrum pisa o polityce, ekonomii i kanadyjskich spraw zagranicznych w Centrerion Canadian Politics. On ma swoj stron internetow na FIFA World Cup of Soccer (futbollworldcup.blogspot.com) i Toronto Stock Exchange.Ze wzgldu na przepisy eZine, on nie mg na niej link do strony piki nonej, ale jeli odebra ten artyku, jeste mile widziany link do FutbollWorldCup.blogspot.com. Jeli zrobisz link do Futboll M, moe skontaktowa si ze mn ze strony Centrerion i bd zaoferowa wicej treci opublikowa, ni pisa dla kadego innego na artykuach Ezine.

Artyku napisany przez: torby na laptopa

Author: republikafutbolu.pl

Share This Post On