{"id":42,"date":"2015-09-01T16:44:51","date_gmt":"2015-09-01T14:44:51","guid":{"rendered":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/plywanie\/"},"modified":"2020-01-20T12:25:45","modified_gmt":"2020-01-20T11:25:45","slug":"plywanie","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/plywanie\/","title":{"rendered":"P\u0142ywanie"},"content":{"rendered":"

\"\"Spos\u00f3b na poruszanie si\u0119 w wodzie, jest bardzo znana jako dyscyplina rekreacyjna, ale tez jako dyscyplina olimpijska. Pojawi\u0142a [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION['links']['text_1'];[\/insert_php] si\u0119 na olimpiadzie wcze\u015bniej ni\u017c siatk\u00f3wka i koszyk\u00f3wka, bo ju\u017c od 1896 roku uznawana jest za dyscyplin\u0119 olimpijsk\u0105. Najpopularniejszymi stylami p\u0142ywania s\u0105: \u017cabka, kraul, grzbietowy, motylkowy i piesek. Natomiast je\u015bli chodzi o p\u0142ywanie sportowe to wyr\u00f3\u017cnia si\u0119: motylkowy, grzbietowy, klasyczny, zmienny. Aktualnie p\u0142ywaj\u0105cy rywalizowa\u0107 mog\u0105 w 26 indywidualnych konkurencjach olimpijskich. Sport ten jest te\u017c bardzo popularny w\u015br\u00f3d os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych. Do najbardziej znanych p\u0142ywak\u00f3w nale\u017c\u0105: Johnny [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION['links']['text_2'];[\/insert_php]Weissmuller, Klaus Dibiasi, Greg Louganis, Mark Spitz, Matt Biondi oraz Aleksander Popow i Ian Thorpe. Je\u015bli chodzi o Polsk\u0119 to pierwsze mistrzostwa odby\u0142y si\u0119 w 1929 roku. Najs\u0142ynniejsze polskie nazwiska p\u0142ywak\u00f3w to: Rafa\u0142 Szuka\u0142a, Alicja P\u0119czak, Otylia J\u0119drzejczak, Pawe\u0142 Korzeniowski oraz Mateusz Sawrymowicz i Przemys\u0142aw Sta\u0144czyk.<\/p>\n

Artyku\u0142 napisany przez: [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION['links']['autor'];[\/insert_php]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Spos\u00f3b na poruszanie si\u0119 w wodzie, jest bardzo znana jako dyscyplina rekreacyjna, ale tez jako dyscyplina olimpijska. Pojawi\u0142a [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION['links']['text_1'];[\/insert_php] si\u0119 na olimpiadzie wcze\u015bniej ni\u017c siatk\u00f3wka i koszyk\u00f3wka, bo ju\u017c od 1896 roku uznawana jest za dyscyplin\u0119 olimpijsk\u0105. Najpopularniejszymi stylami p\u0142ywania s\u0105: \u017cabka, kraul, grzbietowy, motylkowy i piesek. Natomiast […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/42"}],"collection":[{"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=42"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/42\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":137,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/42\/revisions\/137"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=42"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}