{"id":45,"date":"2015-12-08T19:31:12","date_gmt":"2015-12-08T18:31:12","guid":{"rendered":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/kontakt\/"},"modified":"2020-01-17T10:57:58","modified_gmt":"2020-01-17T09:57:58","slug":"kontakt","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/kontakt\/","title":{"rendered":"Kontakt"},"content":{"rendered":"

Je\u015bli maj\u0105 Pa\u0144stwo jakie\u015b pytania dotycz\u0105ce sport\u00f3w wymienionych oraz nie wymienionych na naszej [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION['links']['text_1'];[\/insert_php] stronie prosimy o kontakt za po\u015brednictwem formularza.<\/p>\n

[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION['links']['autor'];[\/insert_php]<\/p>\n

Gabriel Nosarzewski
\ntel. 251 911 453
\nPogorzela
\nul. Marii Konopnickiej 96<\/p>\n

Napisz do nas:

\n

<\/p>